E2r

Hoe kan ik de richtsnoeren voor gasfles opslag te begrijpen

Verschillende cilinders worden veel gebruikt in verschillende industrieën voor gassen zoals zuurstof en LPG onder hoge druk opgeslagen. Na gasflessen op de werkplek leidt tot gezondheidsrisico's voor u en uw medewerkers in de vorm van ongevallen die kunnen leiden tot ernstige verwondingen en zelfs de dood. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de richtsnoeren in de juiste opslag, hantering, gebruik en verwijdering van gasflessen worden gebracht in feite om het optreden van gasfles-gerelateerde ongelukken te voorkomen. Hier geven wij u enkele algemene richtlijnen voor de juiste opslag van gasflessen.

  1. Alle gasflessen, of zij zuurstofflessen, cilinders, cilinders of LPG moet verticaal of in een verticale wijze worden opgeslagen. Om te voorkomen dat ze tuimelen over, veilig bedwingen ze met touwen.
  2. Bewaar gasflessen van elke omvang in een goed geventileerde ruimte met een plat oppervlak. Indien mogelijk, bewaar het dan in een open lucht gebied, maar niet direct blootgesteld aan het weer. Blootstelling aan direct zonlicht kan afbreuk doen aan de mechanische integriteit van gasflessen, terwijl blootstelling aan regen zal roestvorming veroorzaken.
  3. Sla nooit gasflessen in vochtige ruimten of plaatsen waar water kan binnendringen om roest te voorkomen de vorming van in de buitenste laag van het glas cilinders.
  4. Gasflessen moeten 20 meter uit de buurt van brandbare, brandbare stoffen en andere onverenigbare stoffen worden opgeslagen. Ook moet gasflessen niet worden opgeslagen in de buurt ontstekingen.
  5. Gassen opgeslagen in gasflessen hebben verschillende gevarenklassen. Bewaar gasflessen met dezelfde gevarenklasse. Als u gasflessen op te slaan met verschillende gevarenklassen, sla het op in een kamer met een niet-brandbare muur, hoogte van 5 meter, en een brandwerendheid van minimaal 30 minuten.
  6. Volg altijd de first in, first out systeem in het opslaan en het gebruik van gasflessen. Dit betekent dat de oudste gasflessen in de eerste opslag wennen.
  7. Het is niet aan te raden winkel gasflessen voor meer dan een jaar zonder het gebruik ervan. Alleen wat je kunt consumeren opslaan op de korte termijn.
  8. Lege gasflessen moeten altijd gescheiden worden gehouden van volledige gasflessen. Zorg ervoor dat de klep van lege gasflessen stevig zijn gesloten om verontreinigingen te voorkomen dat het invoeren van de tank. Zowel lege en volle gascilinders moeten worden afgedekt indien mogelijk. Daarnaast moet gas toezichthouders ook worden bewaard goed dicht.
  9. Niet bewaren gasflessen in uitgang of uitstappen routes want er is een hoge mate van kans dat ze zou kunnen krijgen omgestoten of, erger nog, getroffen door iets groots als een kar.
Hoe kan ik de richtsnoeren voor gasfles opslag te begrijpen. Bewaar gasflessen van elke omvang in een goed geventileerde ruimte met een plat oppervlak.
Hoe kan ik de richtsnoeren voor gasfles opslag te begrijpen. Bewaar gasflessen van elke omvang in een goed geventileerde ruimte met een plat oppervlak.

Deze zijn in principe algemene richtlijnen bij het opslaan van gas gecomprimeerd in gasflessen. Volg deze algemene richtlijnen en voeg meer als uw behoeften nodig hebben om de veiligheid van uw werkplek. Het is ook belangrijk dat u uw medewerkers adequaat op te leiden in gasflessen op te slaan. Voor meer tips bij het vaststellen van gasfles opslagbeleid, check out de Compressed Gas Association website op cganet.com . U vindt informatieve artikelen en video's over hoe goed wordt opgeslagen, LPG-cilinders, zuurstof cilinders en cilinders van alle groottes.